Tuy nhiên, bằng nhiều phương pháp lách luật khác nhau, vẫn có một số trường hợp người chơi dưới 18 tuổi tham gia đặt cược đổi thưởng tại nhà cái. Do đã nêu quy định từ trước nên các đối tượng này sẽ thuộc vào diện không truy cứu trách nhiệm, nếu xảy ra bất kỳ một vấn đề pháp lý nào liên quan, nhà cái hoàn toàn không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho anh em nhé!