Kết quả mở bát sẽ rơi vào một trong số những tình huống như, cùng vb68 tham khảo

  • Kết quả về chẵn khi cả 4 xu đều là đỏ hoặc trắng, hoặc 2 màu đỏ, 2 màu trắng.
  • Kết quả về lẻ khi có 3 xu đỏ 1 xu trắng hoặc 1 đỏ 3 trắng
  • Kết quả về tài khi ra 4 xu màu đỏ hoặc 1 xu trắng, 3 xu đỏ
  • Kết quả về xỉu khi ra  4 xu màu trắng hoặc 3 xu trắng, 1 xu đỏ

Người chơi đặt đúng của thì sẽ nhận được thưởng, ngược lại nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược cho nhà cái.